nâng cấp lỗi

  1. Kim Huyên

    Làm thế nào khi tự động nâng cấp phần mềm lên phiên bản cao hơn bị lỗi?

    Vấn đề: Khi Bạn thực hiện thao tác vào Trợ giúp/ Cập nhật phần mềm thì xảy ra một số tình trạng sau: – Cập nhật không thành công. – Báo lỗi (Không tìm thấy máy chủ, lỗi tiếng anh). – Tại giao diện tải bản cập nhật phần mềm không chạy, bị treo đứng máy. Cách khắc phục: Bạn thực hiện tải link...
Top