nâng cấp cập nhật phiên bản mới tốt nhất

  1. Vũ Văn Tiến

    Hướng dẫn cập nhật phiên bản mới

    Vấn đề: Việc cập nhật phiên bản mới nên sử dụng phương pháp cập nhật tự động hay tải bộ cài phiên bản mới để nâng cấp. Giải pháp: So sánh ưu điểm và khuyết điểm của 2 phương pháp cập nhật: 1- Cập nhật tự động Ưu điểm: chỉ cần thực hiện 1 thao tác trợ giúp\ tự động cập nhật Khuyết điểm: khả năng...
Top