misa youtube

  1. Lại Thị Cẩm Tiên

    Nhập liệu Nghiệp vụ đặc thù dịch vụ NHÀ HÀNG trên MISA SME.NET

    Kênh Học MISA Online xin gửi đến Anh Chị video hướng dẫn nhập liệu nghiệp vụ đặc thù về Dịch vụ NHÀ HÀNG trên phần mềm MISA SME.NET Riêng về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng được chia thành 2 phương pháp như PP kê khai thường xuyên và định kỳ. Và bây giờ Anh Chị hãy cùng Kênh Học MISA Online theo dõi...
Top