misa sme.net 2021

  1. Lê Bão Sơn

    Khóa học căn bản sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2022

    Trong quá trình học, nếu có vướng mắc cần trao đổi và thảo luận, mời anh/chị tham gia group facebook Cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA với hơn 83.000 thành viên để cùng trao đổi, tư vấn, hỗ trợ miễn phí. Các BƯỚC cần Chuẩn bị trước khi sử dụng phần mềm MISA SME Nội dung: - Tải bộ cài - Cài đặt...
  2. Lại Thị Cẩm Tiên

    CẬP NHẬT SỐ DƯ ĐÚNG TỪ DỮ LIỆU NĂM TRƯỚC TRÊN MISA SME.NET

    Với các dữ liệu kế toán sử dụng độc lập từng năm khác nhau trên MISA, thì khi thực hiện nhập liệu phát hiện số dư đầu kỳ của năm đang không đúng, sai lệch. Vậy trên phần mềm MISA SME.NET 2020 sẽ thực hiện như thế nào? Kênh Học MISA Online xin gửi video hướng dẫn Cách cập nhật số dư đầu kỳ đúng...
Top