misa sala

  1. Hồ Thị Trang_MISA

    Thông báo phát hành sản phẩm MISA Sala.NET R11

    Hôm nay ngày 25-10-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm MISA Sala.NET R11. Phiên bản này được phát hành để sửa một số lỗi của khách hàng khi lấy danh sách hưởng lương từ AMIS HRM về phần mềm tính lương MISA SALA.NET. Bộ sản phẩm phát hành gồm có: Bộ cài sản phẩm...
Top