misa falcon

  1. Lê Bão Sơn

    DANH SÁCH BỘ CÀI CÁC PHIÊN BẢN MISA FALCON 2020 - Phần mềm kế toán quỹ vì người nghèo

    Phần mềm MISA Falcon là phần mềm kế toán Quỹ vì người nghèo, Đáp ứng thông tư 103/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán của Quỹ vì người nghèo bao gồm: - Hạch toán ké toán theo hệ thống tài khoản của Thông tư 103/2018/TT-BTC - Cho phép in các chứng từ, sổ sách, báo cáo theo Thông tư...
Top