mimosa 2022

  1. Lê Trọng Nhân MISA

    Hướng dẫn xử lý cài đặt phần mềm MISA Mimosa 2022 không thành công do windows installer lỗi

    MISA xin hướng dẫn anh/chị thực hiện hoàn thành cài đặt MISA Mimosa 2022 khi cài đặt bị lỗi hoặc mở phần mềm bị lỗi không thể cài lại được. Tình huống: - Cài phần mềm báo lỗi tiếng Anh - Giải nén ra cài vẫn báo lỗi, không khắc phục được bằng cách thông thường - Đang sử dụng bị lỗi, cài lại phần...
Top