lỗi cài đặt

  1. Lê Trọng Nhân MISA

    Hướng dẫn xử lý cài đặt phần mềm MISA Mimosa 2022 không thành công do windows installer lỗi

    MISA xin hướng dẫn anh/chị thực hiện hoàn thành cài đặt MISA Mimosa 2022 khi cài đặt bị lỗi hoặc mở phần mềm bị lỗi không thể cài lại được. Tình huống: - Cài phần mềm báo lỗi tiếng Anh - Giải nén ra cài vẫn báo lỗi, không khắc phục được bằng cách thông thường - Đang sử dụng bị lỗi, cài lại phần...
Top