lấy số liệu

  1. TRINH NGUYỄN

    Hướng dẫn lập và đối chiếu giữa các báo cáo tài chính

    1.1 Cách xem công thức thiết lập của 1 số báo cáo Vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính 1.2 Mối quan hệ giữa các báo cáo Nếu các báo cáo có phần I, thì báo cáo phần II là chi tiết của phần I (rút hoặc chi): - Báo cáo B02-H-Phần I thì báo cáo B02-Phần II là chi tiết số chi hoạt động của...
  2. TRINH NGUYỄN

    Cột Số dư tạm ứng/Ứng trước trên Mẫu C2-03/NS lấy số liệu ra sao?

    Vấn đề: Cột Số dư tạm ứng/Ứng trước trên Mẫu C2-03/NS (Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước - QĐ 759) khi in tại Bảng kê chứng từ thanh toán tạm ứng đã cấp dự toán lấy số liệu ra sao? Giải pháp: - Cộtsố dư tạm ứng/ứng trước trên mẫu C2-03/NS (Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước -...
Top