kết nối nhiều máy xuất hóa đơn điện tử

  1. P

    Hướng dẫn kết nối các máy tính cài đặt Amis phát hành hóa đơn điện tử

    Cho mình hỏi về việc phát hành hóa đơn điện tử, chuyện là Công ty mình đã mua thêm phần phát hành hóa đơn điện tử trên Amis và có 1 usb token. Vấn đề là bên mình chị Kế toán trưởng phân quyền cho 03 máy có khả năng phát hành hóa đơn điện tử trong khi đó chỉ có 1 usb token. Làm sao để kết nối cho...
Top