kết chuyển lỗ

  1. Vũ Văn Tiến

    SME2017_Kết chuyển lỗ khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

    Để thực hiện kết chuyển lỗ khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN. Anh/Chị tham khảo video hướng dẫn Tại đây . Trân trọng cám ơn!
Top