không nộp được

  1. Trần Mai Nhung

    Không nộp được tờ khai thuế qua MTAX.VN , iHTKK

    Hướng dẫn khắc phục sự cố cơ bản tại đây Biểu hiện: Không hiển thị thư mục chọn tờ khai để nộp Nguyên nhân: Có thể chưa cài đặt thành công java Giải pháp 2: Tải lại Java bằng cách nhấn vào đây và tick chọn mục Agree and Start Free Download để tải bộ cài về máy Thực hiện cài đặt file vừa...
Top