không kết nối được với máy chủ

 1. T

  Làm thế nào khi Máy trạm không kết nối được với máy chủ MISA Mimosa.NET thông qua tên máy tính?

  Biểu hiện: Khi máy trạm kết nối với dữ liệu trên máy chủ, dù bạn đã kiểm tra thông tin tên Máy chủ chính xác, tuy nhiên khi đăng nhập vẫn thông báo lỗi Cách kiểm tra : Bạn kiểm tra theo 3 bước sau: 1. Tại máy trạm: Vào Start, gõ Run và chọn cửa sổ Run như hình bên dưới, hoặc dùng tổ hợp phím...
 2. T

  Làm thế nào để máy trạm kết nối được đúng tên máy chủ MISA Mimosa.NET trên hệ thống?

  Biểu hiện: Khi máy trạm vào không đúng tên Máy chủ trên hệ thống thì chương trình sẽ thông báo lỗi Cách khắc phục: Trên máy chủ, bạn kiểm tra xem Máy chủ đang để như thế nào thì sang máy trạm gõ đúng thông tin như thế Lưu ý: Nếu Máy chủ trên máy chủ chỉ hiển thị cấu trúc ".\Máy chủ...
 3. T

  Khi máy chủ SQL Server 2008 bị ngừng hoạt động thì phải làm thế nào?

  Biểu hiện: Khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán trên MISA Mimosa.NET 2020, chương trình hiển thị 1 số thông báo lỗi như sau: Nguyên nhân: Do máy chủ SQL Server 2008 đang bị ngừng hoạt động Giải pháp: Trên máy chủ, bạn thực hiện khởi động lại SQL Server 2008 như sau: 1. Vào All...
 4. T

  Khi đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm báo Không kết nối được với máy chủ thì phải làm thế nào?

  Biểu hiện: Khi đăng nhập vào dữ liệu, chương trình thông báo lỗi Cách xử lý: Bạn kiểm tra và khắc phục theo 2 trường hợp sau: Trường hợp 1: Máy tính của bạn là máy chủ (Máy hạch toán và lưu trữ dữ liệu hoặc trong hệ thống chỉ có 1 máy duy nhất sử dụng MISA thì máy tính đó là máy chủ) Nguyên...
Top