kho bạc nhà nước

  1. Chu Kim Anh

    Một số vấn đề thường gặp khi gửi Báo cáo tài chính (BCTC) cho Kho bạc NN (TKT)

    Vấn đề 1: Đơn vị chưa biết cách xuất khẩu và nộp báo cáo tài chính (BCTC) cho Kho bạc nhà nước (KBNN) từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 ➤ Giải pháp: Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây Vấn đề 2: Khi Lãnh đạo đăng nhập vào trang Tổng kế toán để phê duyệt BCTC thì cảnh báo Không tìm thấy chứng thư số...
Top