hợp lý

  1. Phạm Thị Thu

    Cách theo dõi chi phí không hợp lý trên phần mềm MISA SME.NET

    Vấn đề: Cách theo dõi chi phí không hợp lý trên phần mềm MISA SME.NET Giải pháp: Trường hợp 1: Vẫn muốn hạch toán các chi phí không hợp lý vào dữ liệu thuế Giải pháp: Khi hạch toán các chi phí trên, tích chọn vào ô " CP không hợp lý " để phần mềm tự tổng hợp lên Tờ khai quyết toán thuế TNDN...
Top