hàng tồn kho bảng cân đối

  1. T

    Hàng tồn kho trên bảng CĐKT

    Misa cho mình hỏi là: sao trị giá hàng tồn kho trên Bảng CĐKT lại là tổng của 152+153+154 vậy ạ, như vậy liệu có đúng không? Mình là cty xây dựng, đang dùng misa 2017
  2. Trần Mai Nhung

    Chỉ tiêu Hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán không bằng báo cáo Tổng hợp tồn kho

    - Chỉ tiêu Bảng cân đối kế toán lấy số dư Nợ của các TK có đầu 15 (151,152,153,154,155,156,157). Đơn vị có tính giá thành, có số dư TK 154 không lên Tổng hợp tồn kho nhưng lên Chỉ tiêu Hàng tồn kho - Báo cáo Tổng hợp tồn kho và Sổ cái TK kho lệch nhau. Xem hướng dẫn xử lý tại đây
Top