gộp báo cáo

  1. P

    Gộp báo cáo tài chính của năm trước vào năm nay

    Chào các anh chị, anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn giúp em, công ty em mới thành lập tháng 11 năm 2016, nhưng không có phát sinh, chỉ có phát sinh lãi tiền gửi khi mở tài khoản ngân hàng. nên kế toán làm công văn gửi thuế gộp BCTC sang năm 2017. Bây giờ em sẽ gộp như thế nào, mong anh chị...
Top