đăng nhập misa

 1. NQAnh

  Khi đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm báo Không kết nối được với máy chủ thì phải làm như thế nào?

  Biểu hiện Trường hợp 1: Máy đăng nhập là máy chủ Nguyên nhân: Do SQL Server bị ngừng hoạt động Cách xử lý: Thực hiện cài lại SQL Server 2005 theo hướng dẫn tại đây Phục hồi dữ liệu cũ theo tên SQL mới cài và đăng nhập lại vào dữ liệu theo hướng dẫn tại đây Trường hợp 2: Máy đăng nhập là...
 2. NQAnh

  Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ dạng "một người dùng" sang dạng "nhiều người dùng"?

  Vấn đề Do khối lượng công việc nhiều đơn vị có bổ sung thêm kế toán làm việc, nên muốn chuyển dữ liệu trước đó đang ở chế độ một người dùng, sang chế độ nhiều người dùng (có máy chủ máy trạm) để làm việc. Cách xử lý Bước 1: Chuyển chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu Vào Tệp Chọn Chế độ tạo và...
 3. NQAnh

  Khi máy trạm đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm báo Không kết nối được với máy chủ thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi máy trạm đăng nhập dữ liệu, báo lỗi như hình: Nguyên nhân 1: Do máy trạm chưa chọn đúng tên máy chủ để kết nối Xem và thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại đây Nguyên nhân 2: Bị tường lửa (Windows Firewall) chặn Tắt tường lửa trên cả máy chủ và máy trạm theo hướng dẫn tại đây...
 4. NQAnh

  Làm thế nào khi tạo dữ liệu mới/đăng nhập báo "Thiết lập thông tin hệ thống quản trị SA"?

  Vấn đề Khi cài mới phần mềm lần đầu, tạo dữ liệu mới/ đăng nhập báo "Thiết lập thông tin hệ thống quản trị SA" Cách khắc phục Bước 1: Tải công cụ MISA All in one Database Tool tại đây. Bước 2: Giải nén file vừa tải về và mở công cụ MISA All In One Database Tool *Có thể cập nhật lên phiên...
 5. NQAnh

  Làm thế nào khi mở phần mềm báo lỗi ".NET Framwork v4.0"?

  Vấn đề Sau khi cài đăng phần mềm MISA Bamboo.Net 2020 báo lỗi ".NET Framwork v4.0" Nguyên nhân Do Windows máy chưa cài đặt dotnet 4.0 Cách khắc phục Nhấn vào đây để tải Microsoft .NET Framework 4.0 cho máy. Hoặc giải nén bộ cài phần mềm, mở file giải nén: chọn ISSetupPrerequisites/.NET...
 6. NQAnh

  Làm thế nào khi đăng nhập phần mềm báo "Hãy nhập tên cơ sở dữ liệu"?

  Vấn đề Khi đăng nhập phần mềm có giao diện. Nhấn Đồng ý đăng nhập thì phần mềm báo "Hãy nhập tên cơ sở dữ liệu". Nguyên nhân Bạn đang lựa chọn Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu là Đăng nhập vào máy chủ nhiều người dùng. Cách khắc phục Tại giao diện đăng nhập/ Nhấn Hủy bỏ 1. Vào Tệp 2. Chọn...
 7. NQAnh

  Làm thế nào khi tôi không chọn được tên dữ liệu để đăng nhập?

  Vấn đề Khi đăng nhập nhìn thấy giao diện như hình, không thấy mục "Tên dữ liệu kế toán" để chọn tên dữ liệu kế toán cần làm việc? Nguyên nhân Đơn vị đang lựa chọn Chế độ tạo và đăng nhập dữ liệu là Mở tệp dữ liệu (một người dùng). Cách khắc phục Tại giao diện đăng nhập/ Nhấn Hủy bỏ 1. Vào...
 8. Vũ Văn Tiến

  Không đăng nhập được MISA SUPPORT

  Trước đây đăng nhập MISA SUPPORT bình thường nhưng giờ đăng nhập không được do giao diện thay đổi hoặc không nhớ mật khẩu đăng nhập. Anh/Chị làm theo các bước sau: Bước 1: Anh/Chị bấm vào quên mật khẩu, nhập mã xác thực và bấm lấy lại mật khẩu: Bước 2: Trường hợp Anh/Chị chưa kích hoạt...
Top