đăng nhập dữ liệu báo lỗi

 1. NQAnh

  Khi đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm báo Không kết nối được với máy chủ thì phải làm như thế nào?

  Biểu hiện Trường hợp 1: Máy đăng nhập là máy chủ Nguyên nhân: Do SQL Server bị ngừng hoạt động Cách xử lý: Thực hiện cài lại SQL Server 2005 theo hướng dẫn tại đây Phục hồi dữ liệu cũ theo tên SQL mới cài và đăng nhập lại vào dữ liệu theo hướng dẫn tại đây Trường hợp 2: Máy đăng nhập là...
 2. NQAnh

  Khi máy trạm đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm báo Không kết nối được với máy chủ thì làm thế nào?

  Vấn đề Khi máy trạm đăng nhập dữ liệu, báo lỗi như hình: Nguyên nhân 1: Do máy trạm chưa chọn đúng tên máy chủ để kết nối Xem và thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại đây Nguyên nhân 2: Bị tường lửa (Windows Firewall) chặn Tắt tường lửa trên cả máy chủ và máy trạm theo hướng dẫn tại đây...
 3. NQAnh

  Làm thế nào khi đăng nhập dữ liệu báo lỗi "Đây không phải là dữ liệu của MISA Bamboo.Net 2020"?

  Vấn đề Khi đăng nhập dữ liệu báo lỗi "Can not create file..._log.LDF" because it already exists. Đây không phải là dữ liệu của chương trình MISA Bamboo.Net 2020. Cách khắc phục Cách 1: Bước 1: Tìm đến đường dẫn chứa file _log.LDF đang báo lỗi Như hình bên trên có đường dẫn tại: D:\D\MISA...
 4. NQAnh

  Làm thế nào khi đăng nhập báo "Dữ liệu không hợp lệ. Đây là dữ liệu của MISA Bamboo.NET 2019..."?

  Vấn đề Đăng nhập dữ liệu báo lỗi "...Dữ liệu không hợp lệ. Đây là dữ liệu của chương trình MISA Bamboo.NET 2019..."? Nguyên nhân Dữ liệu đang ở phiên bản MISA Bamboo.NET 2019, chưa được chuyển đổi lên MISA Bamboo.NET 2020 Cách khắc phục Trường hợp 1: Nếu dữ liệu hạch toán cho niên độ kế...
 5. NQAnh

  Làm thế nào khi mở phần mềm báo lỗi ".NET Framwork v4.0"?

  Vấn đề Sau khi cài đăng phần mềm MISA Bamboo.Net 2020 báo lỗi ".NET Framwork v4.0" Nguyên nhân Do Windows máy chưa cài đặt dotnet 4.0 Cách khắc phục Nhấn vào đây để tải Microsoft .NET Framework 4.0 cho máy. Hoặc giải nén bộ cài phần mềm, mở file giải nén: chọn ISSetupPrerequisites/.NET...
 6. Nguyễn Trọng Đại

  Đăng nhập báo lỗi tiếng anh, hoặc dữ liệu không tồn tại

  Biểu hiện: Đăng nhập dữ liệu báo lỗi tiếng anh hoặc dữ liệu không tồn tại Nguyên nhân: Do đường dẫn lưu dữ liệu bị thay đổi hoặc lỗi dữ liệu Giải pháp: Bước 1: Tải tool all in one tại đây Bước 2: Mở tool vừa tải về lên/ 1. chọn server/ 2. Chọn dữ liệu bị lỗi/ 3. Ấn gỡ bỏ dữ liệu lỗi...
Top