dữ liệu cũ sang dữ liệu mới

  1. T

    CHUYỂN DỮ LIỆU TỪ MÁY CŨ SANG MÁY MỚI

    DEAR ACE! Bên mình mua pm misa 2017 giấy phép Professional, khi mình chuyển dữ liệu từ máy cũ sang máy mới thì ở máy mới thông báo không cho sử dụng phân hệ giá thành, mặc dù máy cũ vẫn dùng được bình thường. Có ai giúp mình với. Help meeeeeeeeeeee!
  2. Đ

    Làm thế nào để chuyển CCDC từ dữ liệu cũ sang dữ liệu mới ?

    Lưu ý: Bạn nên sao lưu dữ liệu trước khi làm, hướng dẫn tại đây. Ví dụ đơn vị có 2 dữ liệu: - Dữ liệu năm trước "KETOAN2019" - Dữ liệu năm nay "KETOAN2020" Cụ thể, bạn hiện thao tác trên phần mềm theo 3 bước như sau: Bước 1: Thực hiện tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước "KETOAN2019" và đặt...
Top