công tác chuẩn bị chuyển đổi hóa đơn

  1. Lê Bão Sơn

    CÔNG TÁC CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI CHUYỂN ĐỔI HĐĐT THEO NGHỊ ĐỊNH 123

    Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm MISA meInvoice Truy cập tại link: https://www.meinvoice.vn/. Nhấn Đăng nhập bằng tài khoản được MISA cấp sử dụng Hóa đơn điện tử. Sau khi đăng nhập vào phần mềm, anh/chị sẽ thấy Banner “Đáp ứng Nghị định 123…” hoặc nút tích “Nâng cấp NĐ 123”, Hãy bấm ngay để đến...
Top