cộng đồng hỗ trợ misa

  1. Lại Thị Cẩm Tiên

    Các vấn đề HOT về MISA SME trong tháng 10/2021

    MISA xin tổng hợp các vấn đề thường gặp trong tháng 10/2021 được Anh Chị Kế toán đang sử dụng phần mềm MISA gặp nhiều nhất. Trong khoảng thời gian làm việc tại nhà vì lý do dịch Covid, đầu tháng 10 các doanh nghiệp đã bắt đầu khởi động lại công việc và bắt đầu làm việc trên cơ quan. Những vấn đề...
Top