chuyển

  1. ltlanmisa

    B07-THA Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án sai số liệu

    Hiện trạng 1: STT trên báo cáo hiển thị là 0 khi in chi tiết từng CHV (Chấp hành viên) Nguyên tắc STT đếm 0 khi QĐ (quyết định ) đó có CHV đã chuyển sang cho CHV khác. Nguyên tắc này đảm bảo việc khi in báo cáo từng CHV cộng lại thì STT khớp với in báo cáo CHV Tổng hợp. Nhằm giải quyết bài...
  2. Trần Mai Nhung

    Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ Thông tư TT200 sang dữ liệu Thông tư 133 và ngược lại

    1. Mục đích Hướng dẫn kế toán chuyển đổi dữ liệu kế toán đã làm theo TT200/2014-TT/BTC ngày 22/12/2014 sang TT133/2016 -TT/BTC ngày 26/8/2016 và ngược lại để giúp doanh nghiệp in chứng từ, sổ sách, báo cáo theo đúng quy định. 2. Các trường hợp phát sinh •Do kế toán tạo dữ liệu nhầm chế độ kế...
Top