cập nhật số dư đúng

  1. Lại Thị Cẩm Tiên

    CẬP NHẬT SỐ DƯ ĐÚNG TỪ DỮ LIỆU NĂM TRƯỚC TRÊN MISA SME.NET

    Với các dữ liệu kế toán sử dụng độc lập từng năm khác nhau trên MISA, thì khi thực hiện nhập liệu phát hiện số dư đầu kỳ của năm đang không đúng, sai lệch. Vậy trên phần mềm MISA SME.NET 2020 sẽ thực hiện như thế nào? Kênh Học MISA Online xin gửi video hướng dẫn Cách cập nhật số dư đầu kỳ đúng...
Top