cài sql 2008

  1. Vuxuanquynh

    Hướng dẫn cài đặt máy chủ SQL server tự động MISA

    MISA xin hướng dẫn anh/chị cài SQL server 2008 để tạo mới, phục hồi và đăng ký dữ liệu trên phần mềm MISA. Bước 1 : Tải bộ cài Tool MISA SQL Installer TẠI ĐÂY Bước 2 : Mở công cụ vừa tải về máy, tick chọn phần mềm tương ứng cần cài SQL tool sẽ tự động hiển thị SQL tương ứng với phần mềm đã...
Top