cài máy chủ misa

  1. Vuxuanquynh

    Hướng dẫn cài đặt máy chủ SQL server tự động MISA

    MISA xin hướng dẫn anh/chị cài SQL server 2008 để tạo mới, phục hồi và đăng ký dữ liệu trên phần mềm MISA. Bước 1 : Tải bộ cài Tool MISA SQL Installer TẠI ĐÂY Bước 2 : Mở công cụ vừa tải về máy, tick chọn phần mềm tương ứng cần cài SQL tool sẽ tự động hiển thị SQL tương ứng với phần mềm đã...
  2. Lê Bão Sơn

    Cài đặt phần mềm MISA SME.NET rất dễ dàng

    Bài liệu này gồm có các nội dung sau, anh/chị đang gặp vấn đề nào thì tìm đến hướng dẫn tương ứng để xem nhé: Mục 1: cài đặt MÁY CHỦ (máy chứa dữ liệu gốc) Mục 2: cài đặt MÁY TRẠM, MÁY CON (máy kết nối vào dữ liệu trên máy chủ để hạch toán) Mục 3: Hướng dẫn xử lý khi Cài đặt bị lỗi...
Top