cài đặt sql

  1. NQAnh

    Làm thế nào khi cài đặt phần mềm báo lỗi "Microsoft SQL server 2005 Express SP4..."?

    Vấn đề Cài đặt phần mềm báo lỗi như hình bên dưới Cách khắc phục Bước 1: Tại giao diện lỗi Nhấn OK để tiếp tục cài đặt phần mềm Bước 2: Sau đó cài SQL Server 2005 Express theo hướng dẫn tại đây
  2. Lê Thanh Hiền

    [PHIM] Hướng dẫn cài đặt SQL 2008 và SQL2014

    Bộ cài cài đặt: SQL2008: - Đối với win 32bit: http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2008R2SP2/SQLEXPRWT_x86_ENU.exe - Đối với win 64 bit: http://support.misa.com.vn/SoftwareTools/SQLServer/SQL2008R2SP2/SQLEXPRWT_x64_ENU.exe SQL2014: - Đối với win 32bit...
Top