aspmisa

  1. aspmisa

    Nền tảng dịch vụ kế toán ASP MISA kết nội nhanh hiệu quả

    Để thực hiện sự mệnh vì cộng đồng, Misa đã cho gia cộng đồng công cụ là nền tảng kết nối giữa các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có bộ máy kế toán, hoặc các Startup. Mục đích của Nền tảng ASP MISA là làm cầu nối giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tại...
Top