Nội dung mới nhất bởi TùngLTHB

  1. T

    Các bạn cho hỏi chút. Mình mới dùng MISA gặp phải tình huống này: Khi nhập số liệu xuất kho phần...

    Các bạn cho hỏi chút. Mình mới dùng MISA gặp phải tình huống này: Khi nhập số liệu xuất kho phần mềm không cho nhập số lẻ sau dấu phẩy thì phải làm thế nào? xin cảm ơn!
Top