Thanh Tan's latest activity

 • T
  Thanh Tan đã trả lời vào chủ đề hóa điều chỉnh giảm.
  Cho mình hỏi thêm: Tháng 8 Bên bán đã xuất hóa đơn ghi nhầm số lượng , bên mình đã khai thuế. Tháng 9 họ gởi cho mình hóa đơn điều chỉnh...
 • T
  Thanh Tan đã trả lời vào chủ đề hóa điều chỉnh giảm.
  cảm ơn em!
 • T
  Thanh Tan reacted to DIEU NGUYENTHI AI's post in the thread hóa điều chỉnh giảm with Like Like.
  Dạ chị vào hệ thống/tùy chọn/hóa đơn, bỏ tích 2 ô sử dụng phần mềm quản lý hóa đơn và sử dụng hóa đơn điện tử đi là điền được ạ. Điền...
 • T
  Thanh Tan đã trả lời vào chủ đề hóa điều chỉnh giảm.
  Em ơi do bên chị đâu có trả lại hàng và ko phát hành hóa đơn nên thông tin hóa đơn đâu có hiển thị và phần đó phần mềm lấy tự động khi...
 • T
  Thanh Tan reacted to DIEU NGUYENTHI AI's post in the thread hóa điều chỉnh giảm with Like Like.
  Dạ chị kiểm tra giúp em 2 phần trên hóa đơn: 1: thông tin hóa đơn: mẫu số ký hiệu, số hóa đơn, ngày hóa đơn chị đã điền vào như hóa đơn...
 • T
  Thanh Tan đã trả lời vào chủ đề hóa điều chỉnh giảm.
  Vậy mình vẫn làm bên tag trả lại hàng mua và số phiếu xuất là số hóa đơn điều chỉnh giảm của nhà cung cấp ? Nhưng như vậy thì hóa đơn...
 • T
  Thanh Tan reacted to DIEU NGUYENTHI AI's post in the thread hóa điều chỉnh giảm with Like Like.
  Dạ bên bán họ xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho mình rồi thì mình không phải xuất hóa đơn cho họ nữa chị nhé. mình chỉ hạch toán ghi nhận...
 • T
  Thanh Tan đã trả lời vào chủ đề hóa điều chỉnh giảm.
  Vậy khi lập xong chứng tư trả lại hàng mua thì mình có lập hóa đơn xuất ra ko em ? (bên chị hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho) xin...
 • T
  Thanh Tan reacted to DIEU NGUYENTHI AI's post in the thread hóa điều chỉnh giảm with Like Like.
  Thưa chị, chị vào trả lại hàng mua để hạch toán nhé ạ.
 • T
  Thanh Tan đã đăng chủ đề mới.
  Chào Misa, Tháng 8 Bên bán đã xuất hóa đơn ghi nhầm số lượng cho mình và tháng 9 họ gởi cho mình hóa đơn điều chỉnh giảm cả số lượng và...
Top