Nội dung mới nhất bởi PHAN THỊ KIM NGỌC

  1. PHAN THỊ KIM NGỌC

    BẠN CHỌN MẪU IN/CHỌN KHOẢNG THỜI GIAN CẦN IN/MÀN HÌNH SẼ XUẤT HIỆN MỘT LOẠT CÁC CHỨNG TỪ/STICK...

    BẠN CHỌN MẪU IN/CHỌN KHOẢNG THỜI GIAN CẦN IN/MÀN HÌNH SẼ XUẤT HIỆN MỘT LOẠT CÁC CHỨNG TỪ/STICK CHỌN HẾT CÁC CHỨNG TỪ/ẤN NÚT IN LÀ XONG.
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Top