Kế toán Tây Hòa

hần mền QLTS.VN . cho xin hỏi bên tài sản hoặc bên quan hệ công cụ khi nhập trăng cùng loại thì nó không cộng vào laoị đó mà nó tách riêng ra. Ví dụ Máy tính bàn Dell 15 đầu năm có 10 cái máy trong năm mua 02 cái cùng loại khi nhập tăng mới 02 nó không cộng vào 10 cái kia. vậy sao xin hỏi
Gender
Male

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top