Nội dung mới nhất bởi Hao Tran

  1. H

    AMIS 2.0

    Xin chào Misa, Cho tôi hỏi là tại sao phiên bản AMIS 2.0 đến giờ này vẫn chưa được đưa vào sử dụng vậy? Từ tháng 6/2017 MISA đã tổ chức hội thảo giới thiệu tính năng mới và nói rằng phiên bản AMIS 2.0 sẽ được phát hành vào cuối tháng 7 hoặc chậm nhất là đầu tháng 8/2017. Đến nay đã là tháng...
Top