Nội dung mới nhất bởi hacuong2015

 1. H

  Hạch toán liên quan đến tỷ giá ngoại tệ

  Xong cuối năm xác định kết quả hoạt động, chuyến sang 421 bạn nhỉ
 2. H

  Hạch toán liên quan đến tỷ giá ngoại tệ

  Đơn vị mình là Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (Quỹ ngoài NSNN) Thực hiện hạch toán theo Thông tư 107 Mình hạch toán có đúng không ạ, Bút toán Chênh lệch tỷ giá hạch toán ntn ạ 1. Ngày 02/8/2021: Thu tiền Hội A tài trợ bằng tiền Euro:(dưới hình thức thu hộ, chi hộ) Nợ TK 1122: 34.439.399 đ (giá do Bộ...
 3. H

  Bảng cân đối tài khoản

  Trên bảng cân đối tài khoản của mình ở số dư cuối kỳ Nợ và có không bằng nhau. Có cách nào để tìm ra xem sai ở đâu, tìm trên sổ nào để so sánh xem lệch từ đâu được ạ
 4. H

  Hạch toán thu- chi đảng phí trong phần mềm misa HCSN 2019

  Bạn ơi, bạn hạch toán được chưa vậy, giúp mình với
 5. H

  Định khoản mới trong Misa 2019

  Bạn hạch toán như thế nào vậy, mình cũng có bút toán như thế, có phải Nợ 1378 Có 5111 không vậy
 6. H

  Định khoản 611

  Các khoản công tác phí, thu nhập tăng thêm, các loại chi phụ cấp khác cho cán bộ, chi khen thưởng mình cũng cho vào t 6111.1 phải không Tiền Bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn mình cũng cho vào 6111.1 ạ??
 7. H

  Định khoản 611

  Mình muốn chi làm thêm giờ cho nhân viên thì hạch toán 6111.1 hay 6111.8 Thanh toán điện, nước, xăng xe cho vào tk 6111.2 đúng không vậy Mình mua văn phòng phẩm cơ quan cho vào tk 6111.2 hay 6111.8
 8. H

  giay de nghi tam ung bi am

  Bạn sửa được giấy đề nghị thanh toán tạm ứng chưa vậy, mình cũng bị âm mà chưa sửa được
 9. H

  Hạch toán ghi đồng thời

  Mình tạm ứng cho nhân viên chi hoạt động cơ quan 117.700.000đ, đk là Nợ 111 Có 337 và Nợ 141 Có 111. Số tiền tạm ứng thừa chi không hết, mình viết phiếu thu lại là Nợ 111 Có 141: 19.400.000đ. Sau đó số tiền 19.400.000đ mình nộp lại KBNN giảm chi NSNN thì mình định khoản và làm trên misa như thế...
 10. H

  Hạch toán ghi đồng thời

  Cám ơn bạn. Mình làm được rùi
 11. H

  Hạch toán ghi đồng thời

  Mình tạm ứng tiền chi cho nhân viên: N 111 Có 337 và Nợ 141 Có 111. Khi thanh toán tạm ứng N 611 C 141 và N 337 Có 511. Khi mình vào chứng từ NVK để thanh toán tạm ứng thì ko hiện cập nhật đồng thời Có 0082 (tạm ứng) ghi âm và Có 0082 (thực chi) ghi dương. Mình thử sửa trên Thiết lập quy tắc...
 12. H

  Hạch toán tạm ứng chi quỹ phúc lợi

  Mình phải hạch toán thế nào mới đúng vậy, help
 13. H

  Hạch toán tạm ứng chi quỹ phúc lợi

  Mình đọc trong TT 107 thì hướng dẫn như này bạn ạ TÀI KHOẢN 431 CÁC QUỸ 1- Nguyên tắc kế toán 1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh việc trích lập và sử dụng các quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập. 1.2- Các quỹ được hình thành từ kết quả thặng dư (chênh lệch thu lớn hơn chi) của hoạt động hành...
 14. H

  Hạch toán tạm ứng chi quỹ phúc lợi

  Bên mình là cơ quan nhà nước bạn ạ, ko phải đơn vị sự nghiệp nên không thành lập quỹ phúc lợi, ko hạch toán qua 431
 15. H

  Hạch toán tạm ứng chi quỹ phúc lợi

  Đ ơn vị mình là cơ quan nhà nước thực hiện theo NĐ 130, NĐ 117. Mình lấy từ nguồn kinh phí tiết kiệm. Trong năm mình tạm ứng từ dự toán được giao thực hiện chế độ tự chủ để chi thu nhập tăng thêm, chi hoạt động phúc lợi
Top