dxthang

Gender
Male

Chữ ký

★ Tham gia trao đổi, chia sẻ những thắc mắc nghiệp vụ & cách sử dụng phần mềm MISA tại Facebook Cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA: https://www.facebook.com/groups/hotromimosa/
★ Tham gia đào tạo/giải đáp trực tuyến MIỄN PHÍ qua Zoom hàng tuần Thứ 2, 4, 6 Sáng từ 8h30-11h00, chiều từ 14h00-16h30 (ID cố định zoom 9405254190 , mật khẩu sme2021 )
Nội dung và lịch đào tạo chi tiết tại link: https://mily.vn/lichzoomsme
★ Đăng ký theo dõi kênh youtube MISA tại link: http://bit.ly/2rudkok

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top