Nội dung mới nhất bởi Djen Le

 1. Djen Le

  Cần 1 định khoản và ...

  Khi tạm ứng hoạt động về, cuối năm sử dụng không hết, trong tháng chỉnh lý nộp trả kinh phí lại trên kho bạc, định khoản như thế nào ấh, thêm 1 tí nữa, trong bảng cân đối tài khoản năm thì bên Nợ TK 1121 có phải bằng bên Có của TK 7142, và bên Có TK 1121 có phải bằng bên Nợ TK 8142 ??????????
 2. Djen Le

  Cách xóa chứng từ ghi đồng thời khi không còn chứng từ gốc

  Cách xóa chứng từ ghi đồng thời khi không còn chứng từ gốc
 3. Djen Le

  Cách xóa chứng từ ghi sổ (GDT) khi không còn chứng từ gốc

  Cách xóa chứng từ ghi sổ (GDT) khi không còn chứng từ gốc
Top