Cái Văn Tô's latest activity

 • C
  Cái Văn Tô đã trả lời vào chủ đề Giảm chỉ tiêu 32.
  Vẫn chưa được. tờ khai vẫn chưa giảm. Hóa đơn bán ra số 0000580 em xuất ngày 05/02/2021 số tiền chưa thuế 1.420.000.000 đồng, thuế 142...
 • C
  Cái Văn Tô đã đăng chủ đề mới.
  Tờ khai GTGT quý 1 em muốn giảm chỉ tiêu 32 xuống, Vậy mình có các cách hạch toán nào (không giảm thuế ở chỉ tiêu 33) Phân hệ bán hàng...
  • 1622818787988.png
  • 1622819041520.png
  • 1622819064360.png
 • C
  Cái Văn Tô đã trả lời vào chủ đề Ghi nhận doanh thu năm trước.
  xuất hóa đơn 2021 nhưng ghi nhận 2020 anh, chứ dễ vậy em hỏi làm gì
 • C
  Cái Văn Tô đã đăng chủ đề mới.
  Tháng 2/2021 em có xuất hóa đơn 1,1 tỷ ghi nhận doanh thu cho năm 2020. Quý 1/2021 em kê khai thuế như thế nào? Phần Doanh thu em hạch...
 • C
  Cái Văn Tô đã đăng chủ đề mới.
  Em cần 1 mẫu báo cáo thu NSNN huyện giao, tương tự mẫu 08 TT344
 • C
  Cái Văn Tô đã trả lời vào chủ đề Kết dư ngân sách.
  Chưa trúng ý
 • C
  Cái Văn Tô đã đăng chủ đề mới.
  Mình muốn tìm chi tiết kết dư ngân sách. Có các cách nào vậy
 • C
  Cái Văn Tô đã đăng chủ đề mới.
  Cơ quan thuế hiện nay đã ứng dụng đánh giá rũi ro báo cáo tài chính trên phần mềm của cơ quan thuế để xác định mức độ rũi ro của doanh...
 • C
  phần huyện giao thôi để em chỉ xem phần thu ngân sách nhà nước
 • C
  Cái Văn Tô đã đăng chủ đề mới.
  • 1621740476105.png
 • C
  Cái Văn Tô đã đăng chủ đề mới.
  • 1621672845774.png
 • C
  Cái Văn Tô đã trả lời vào chủ đề Đánh giá rũi ro về thuế.
  em muốn misa phát triển chỉ tiêu phân tích này
 • C
  Cái Văn Tô đã đăng chủ đề mới.
  Hiện nay cơ quan thuế có ứng dụng đánh giá rũi ro về thuế, misa nên tích hợp các tiêu chí của cơ quan thuế vào phần mềm để DN biết những...
 • C
  Cái Văn Tô đã trả lời vào chủ đề MÃ SỐ 03 CÁC KHOẢN PHẢI THU.
  khi nào lên chỉ tiêu "tạm ứng"; khi nào lên chỉ tiêu "phải thu khác"
  • 1621067461904.png
 • C
  Cái Văn Tô đã trả lời vào chủ đề MÃ SỐ 03 CÁC KHOẢN PHẢI THU.
  Mã số 03 Hiện nay bctc đang không khớp với số dư cuối kỳ bảng cđtk.
Top