Xem giá vốn theo hợp đồng

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa chị,
Sổ chi tiết bán hàng chỉ lấy giá vốn của các chứng từ bán hàng có tích kiêm phiếu xuất kho thôi ạ.
Nếu muốn xem doanh thu, giá vốn của hợp đồng bên mình vào báo cáo/Hợp đồng/ Báo cáo tổng hợp ( chi tiết) lãi lỗ theo hợp đồng để xem ạ.

1670309215486.png
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Top