TỔNG HỢP: Các chủ đề thảo luận sôi nổi trên Group MISA SME.NET

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
THÁNG 10

1. Chủ đề: Kinh nghiệm xử lý, giải trình đối với lao động không tham gia BHXH (LĐ thời vụ) (admin): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/970255753314681/

2. Chủ đề: Thủ tục và hạch toán thuê nhà làm VP để đưa vào chi phí hợp lý (admin): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/970248826648707/

3. Chủ đề: ngày hóa đơn khác ngày ký HĐĐT hợp lệ không? (Phi Hồng Thảo): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/974640256209564/

4. Chủ đề: Kinh nghiệm tiếp đoàn thanh tra thuế (Minh Quân): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/975799462760310/

5. Chủ đề: Một số sai xót cần chú ý trong doanh nghiệp (Vũ Thái): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/972414539765469/

6. Chủ đề: Xin MST cho các cá nhân (lao động) chưa có MST như thế nào (Đạt Phạn): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/972991873041069/

7. Chủ đề: các khoản chi phí bị loại khi tính thu nhập chịu thuế (Chung Trần): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/947996232207300/

8. Chủ đề: phân biệt hóa đơn điện tử hợp lệ (Nguyen Nu My Le): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/955422694797987/

9. Chủ đề: Tỷ giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu lệch với tỷ giá ngân hàng (Kiên Hoàng): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/947079538965636/

10. Chủ đề: Xử lý hóa đơn ĐT đã cấp số, chưa ký và phát hành cần xóa bỏ (Tình Nguyễn): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/962709734069283/

11. Chủ đề: nâng cấp, gia hạn Token chữ ký số (Tâm Hoàng): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/962854910721432/

12. Chủ đề: Hạch toán thuế và phí phạt chậm nộp cơ quan thuế (Trang Ngo): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/960353570971566/

13. Chủ đề: Chuyện mới dùng phần mềm misa hạch toán hết các mãng (Dam Thuyen): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/954909121516011/


THÁNG 11 - Tuần 1

1. Chủ đề: File bảng lương siêu Pro, hỗ trợ làm lương, BH (Hà Tuấn Anh): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/979929275680662/

2. Chủ đề: Mẫu khai tình hình lao động trước hạn 25/11 (Đạt Phạm): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/978160039190919/

3. Chủ đề: Ngày hóa đơn và ngày ký khác nhau có hợp lệ không (Phi Hồng Thảo): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/974640256209564/

4. Chủ đề: Trình tự triểm tra của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp (Vũ Thái): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/978443985829191/

5. Chủ đề: Toàn bộ thông tư, nghị định kế toán cần nắm (Nguyen Ho Ngoc): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/981027288904194/


THÁNG 11 - Tuần 2

1. Chủ đề: Báo cáo tình hình lao động 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm (Nguyễn Văn Thức): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/985031255170464/

2. Chủ đề: Tổng hợp giấy từ, hồ sơ chuẩn bị tiếp đoàn thanh tra thuế (Vũ Thái): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/980250758981847/

3. Chủ đề: Cách hạch toán tiền lãi ngân hàng (Đỗ Anh Thư): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/985001571840099/

4. Chủ đề: Những lỗi Sai trong kế toán cần lưu ý (Vũ Thái): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/980251362315120/

5. Chủ đề: Những sai lầm trong quyết toán thuế công ty Thương mại (Đại lý thuế đông dương): https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/984087625264827/

Tháng 11 - Tuần 3

1. Chủ đề: Kinh nghiệm xử lý, kiểm tra và chốt số liệu cuối năm (Huyen Dinh)
https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/993317097675213/

2. Chủ đề: Khóa học online cho người mới sử dụng (Admin)
https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/990456124627977/

3. Chủ đề: Quyết toán thuế bị loại lương của giám đốc, cần xem (Bùi Thị Anh Thư)
https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/994307434242846/

4. Chủ đề: Chia sẻ kinh nghiệm tiếp thanh tra bảo hiểm (Dong Tran)
https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/993459460994310/

5. Chủ đề: Chia sẻ hướng dẫn hạch toán mua TSCĐ xe ô tô (Mỳ Tôm)
https://www.facebook.com/groups/hotrosme/permalink/994021970938059/
 
Sửa lần cuối:
Top