Tôi muốn lập thông báo phát hành hóa đơn cho năm tài chính tiếp theo thì làm thế nào?

Cách thực hiện:

Bạn thực hiện theo 4 bước sau:

Bước 1: Vào Nghiệp vụ/ quản lý hóa đơn/ thông báo phát hành hóa đơn

Bước 2: Khai báo các thông tin về thông báo phát hành hoá đơn: ký hiệu mới, số lượng hóa đơn cho năm tiếp theo rồi nhấn Cất.

TBPHHD.jpg


Bước 3: In ra để phục vụ cho công tác Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Bước 4: Cập nhật trạng thái của Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng tiến độ thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top