Tôi muốn hóa đơn trả lại hàng mua lên bảng kê bán ra thì làm thế nào?

NGOC.179NGUYEN

Member
Nhân viên MISA
Cách thực hiện: Khi lập chứng từ trả lại hàng mua, phần Nhóm HHDV mua vào để trống.

Trả lại hàng mua.png


Lưu ý: Vì bút toán hạch toán thuế trả lại hàng mua là: Nợ TK331 Có TK1331 nên nếu hóa đơn này kê lên bảng kê bán ra thì sẽ dẫn đến bảng kê bán ra lệch với số cái TK3331.
 
Sửa lần cuối:
Top