Tôi không muốn nhân viên chỉnh sửa số liệu sau khi đã nộp báo cáo tài chính năm, vậy phải làm như th

Lê Bão Sơn

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Câu 6: Tôi không muốn nhân viên chỉnh sửa số liệu sau khi đã nộp báo cáo tài chính năm, vậy phải làm như thế nào?

▶ Trả lời:

Để nhân viên không sửa lại được số liệu đã hoàn thiện Anh/Chị thực hiện như sau:

  • Bước 1: Vào đặt lại mật khẩu cho người dùng admin theo hướng dẫn Tại đây.
(lưu ý nếu trước đó chưa có mật khẩu thì tại dòng “mật khẩu cũ” anh/chị để trống)​
  • Bước 2: Thêm tên đăng nhập cho người dùng tại đây
  • Bước 3: Phân vai trò cho người dùng không có chức năng bỏ khóa sổ kỳ kế toán bằng cách vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn\ Nhấp vào vai trò muốn phân quyền cho nhân viên chọn phân quyền\ và không có quyền bỏ khóa sổ theo hướng dẫn tại đây
  • Bước 4: Khóa sổ kỳ kế toán ví dụ khóa ngày 31/12/2018 theo hướng dẫn tại đây
Trường hợp Anh/Chị muốn sửa lại số liệu đã khóa sổ thì phải thực hiện thao tác bỏ khóa sổ theo hướng dẫn tại đây

  • Bước 5: Gửi file lưu dữ liệu lên Google Drive hoặc ổ cứng rời để lưu trữ dữ liệu


➦ Quay lại bài hướng dẫn quyết toán


Trong quá trình quyết, nếu có vướng mắc cần trao đổi và thảo luận, mời anh/chị tham gia group facebook Cộng đồng hỗ trợ miễn phí MISA (click tại đây) để cùng trao đổi, tư vấn, hỗ trợ miễn phí.

 
Top