Tích hợp chữ ký số và hoá đơn điện tử

Bên mình là công ty làm phần mềm, đang cần tích hợp chữ ký số và hoá đơn điện tử của MISA vào hệ thống của bên mình thông qua API.
Mình đang chưa tìm được tài liệu về 2 phần đó. MISA gửi giúp mình thông tin được không
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top