Thu tiền tạm ứng án phí, tạm thu THA ( căn cứ yêu cầu thu),… bằng tiền gửi ngân hàng

Lê Thị Thúy 1391

New Member
Nhân viên MISA
1.Định khoản:

Các khoản thu tạm ứng án phí, thu trước quyết định thi hành án, tạm thu chi phí ủy thác tư pháp bằng chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 112 Tiền gửi ngân hàng, kho bạc​
Có TK 337 Các khoản tạm giữ chờ xử lý​
2.Hướng dẫn trên phần mềm:

Ví dụ: Ngày 30/10/2020, thu tạm ứng án phí của Nguyễn Văn Mạnh, số tiền: 10.000.000 đồng.

1. Vào phân hệ Tiền gửi ngân hàng\Nộp tiền vào tài khoản.

1.-Nop-tien-vao-TK-01.png


2. Nhấn Thêm.

1.-Nop-tien-vao-TK-02.png


3. Khai báo thông tin trên phiếu Nộp tiền vào ngân hàng.

- Người nộp, Diễn giải, TKNH (Tài khoản ngân hàng), Chứng từ.
- Số CT gốc, Ngày CT gốc, Quyết định, Chấp hành viên, TK Có, Nguyên tệ, Số tiền.


1.png


4. Nhấn Cất.

2.png


5. Nhấn In để in các chứng từ liên quan:

3.png


6. Nhấn Thực hiện để in.

4.png
 

Đính kèm

  • 79.2 KB Lượt xem: 7
Sửa lần cuối:
Top