Thông báo phát hành sản phẩm Sổ Thu Chi R32

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 22-10-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Sổ Thu Chi R32.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Link bộ cài Android R32

Link Testflight iOS

1. Nghiệp vụ mới

1 .[Android] Bổ sung thông báo onboarding 5 ngày đầu để tăng sự tương tác giữa người dùng và ứng dụng hơn.
2 .[Android] CR_Tích hợp emoji (Icon) vào notification để tăng trải nghiệm người dùng
3 .[Android] CR_Bổ sung nút xóa tài khoản popup màn hình danh sách tài khoản
4 .[Android] CR_Cho phép người dùng lựa chọn nhanh những hạng mục chi thường xuyên sử dụng
5 .[Android] CR_Tích hợp quảng cáo các sản phẩm khác của MISA ở màn hình tổng quan
6 .[Android][IOS]_Cải tiến water mark giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các chức năng hơn
7 .[iOS] Đáp ứng chức năng danh sách mua sắm giúp người dùng kiểm soát được hàng hóa khi đi chợ, siêu thị
8 .[iOS] Đáp ứng tiện ích mã bảo vệ để tăng cường tính bảo mật về dữ liệu người dùng
9 .[iOS] Đáp ứng tiện ích dự thu/dự chi cho phép người dùng tạo trước các ghi chép phát sinh ở tương lai
10 .[Web] CR_Cải tiến lại trang blog để nội dung phù hợp và chuyên nghiệp hơn

Trân trọng!
 
Top