Thông báo phát hành sản phẩm Sổ Thu Chi R18

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 30-10-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Sổ Thu Chi R18.

Phiên bản này cải tiến, bổ sung tính năng: Cải tiến danh sách mua sắm bổ sung thêm số lượng, đơn giá; bổ sung tiện ích nhân bản ghi chép,...

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Link apk Android

Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản này cải tiến, bổ sung tính năng: Cải tiến danh sách mua sắm bổ sung thêm số lượng, đơn giá; bổ sung tiện ích nhân bản ghi chép,...
I. Mobile

1. Hệ điều hành Android: Cải tiến tính năng danh sách mua sắm: bổ sung thông tin số lượng, đơn giá
2. Hệ điều hành Android: Bổ sung tiện ích nhân bản ghi chép
3.Hệ điều hành Android: Bổ sung thông báo vượt qua hạn mức chi khi ghi chép
4. Hệ điều hành Android: Cải tiến BC phân tích chi tiêu cho phép thống kê thêm khoản cho vay, trả nợ

Trân trọng!
 
Top