Thông báo phát hành sản phẩm Sổ Thu Chi R17

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 02-10-2017, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm Sổ Thu Chi R17.

Phiên bản này bổ sung tính năng: Bổ sung đơn vị tiền tệ là "Vàng", Bổ sung tính năng rút trước một phần tiền tiết kiệm, Bổ sung Báo cáo Thu từ ai trên Android,...

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Link APK

Hướng dẫn sử dụng

Phiên bản này bổ sung tính năng: Bổ sung đơn vị tiền tệ là "Vàng", Bổ sung tính năng rút trước một phần tiền tiết kiệm, Bổ sung Báo cáo Thu từ ai trên Android,...

1. Mobile

1 Hệ điều hành iOS: Bổ sung tính năng rút trước 1 phần tiền tiết kiệm để phù hợp với nghiệp vụ ngân hàng thực tế
2 Hệ điều hành iOS: Bổ sung tính năng chuyển khoản định kỳ
3 Hệ điều hành iOS: Bổ sung thêm thông tin ngày kết thúc đối với những Hạn mức chi không còn áp dụng nữa.
4 Hệ điều hành iOS: Bổ sung đơn vị tiền tệ là "Vàng"
5 Hệ điều hành Android: Bổ sung thêm thông tin ngày kết thúc đối với những Hạn mức chi không còn áp dụng nữa
6 Hệ điều hành Android: Bổ sung báo cáo Thu từ ai
7 Hệ điều hành Android: Bổ sung đơn vị tiền tệ là "Vàng"
8 Hệ điều hành Android: Bổ sung tính năng rút trước 1 phần tiền tiết kiệm để phù hợp với nghiệp vụ ngân hàng thực tế
Trân trọng!
 
Top