Thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R104

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 10-07-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTS.VN R104.

Phiên bản này cập nhật lại danh mục Loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC, đồng thời cung cấp chức năng chuyển loại tài sản cũ của tài sản sang loại tài sản mới theo thông tư mới này.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Trang thí điểm

Trang demo

Hướng dẫn sử dụng

Các vấn đề phát triển trong phiên bản R104


Nghiệp vụ mới

1. Cập nhật danh mục loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

2. Chức năng chuyển loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Nghiệp vụ thay đổi

1. Cập nhật các báo cáo theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

2. Cập nhật các màn hình sau khi chuyển đổi loại tài sản theo Thông tư 45/2018/TT-BTC

Trân trọng!
 
Top