Thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R71.3

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 26-10-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành sản phẩm QLTH.VN R71.3.

Sửa lỗi in biên lai không theo thứ tự lớp và các lỗi ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Dữ liệu thí điểm

Trân trọng!
 
Top