Thông báo phát hành sản phẩm QLTH Mobile R14

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Hôm nay ngày 07-08-2018, MISA xin trân trọng thông báo phát hành CHÍNH THỨC sản phẩm QLTH Mobile R14.

Bộ sản phẩm phát hành gồm có:

Sản phẩm android

1. Nghiệp vụ mới

Trợ lý Hiệu trưởng giai đoạn 2, hỗ trợ các câu giao tiếp sau:
- Hỏi - đáp về chất lượng tiết học
- Hỏi - đáp về chất lượng môn học
- Hỏi - đáp về tình hình vào điểm
- Hỏi - đáp về tình hình quản lý thư viện
- Hỏi - đáp về tình hình quản lý thiết bị
- Hỏi - đáp về tình hình y tế
- Hỏi - đáp về tình hình quản lý giáo viên - nhân viên
- Hỏi - đáp về tình hình thu phí

Trân trọng!
 
Top